Hutang Piutang : Hawalah

HAWALAH (MEMINDAHKAN) Muhammad Izzudin Al-Fajri – 42004043 Sharia Economic Law STEI SEBI -Depok Email : izzudin.fajri2@gmail.com…